โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ  ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 056029254, 0817236691,0956691283,0819983768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.09 KB