โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ   ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 0819983768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนที่โรงเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
แผนที่เดินทางมาโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 187 KB