โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ  ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 0917408403
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ ได้เป็นตัวแทนระดับศูนย์เครือข่ายฯ ในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่
โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ ได้เป็นตัวแทนระดับศูนย์เครือข่ายฯ ในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ จำนวน 3 รายการ ดังนี้
1. ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ป.1-6) ชาย
    ขับร้องโดย ด.ช.สุทธิพงษ์  นันทะญาติ  นักเรียนชั้น ป.6
2. การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)
    ด.ช.นพรัตน์  เหลืองทอง
    ด.ญ.ลลิตา  ชาวงษ์ศรี
3. ประกวดแข่งขันการทำอาหารประเภทข้าวและของหวาน
    ด.ญ.สายพิณ  ศรีสุนทร
    ด.ญ.วาสนา  ทองปัญญา
    ด.ญ.อาภัสรา  คำเต้า
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2558,21:33   อ่าน 984 ครั้ง