โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ   ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 0819983768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
1. ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ป.1-6) ชาย
    ขับร้องโดย ด.ช.สุทธิพงษ์  นันทะญาติ  นักเรียนชั้น ป.6
  - ได้คะแนน 78 คะแนน ไดที่ 5  ระดับเหรียญเงิน 

2. การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)
    ด.ช.นพรัตน์  เหลืองทอง
    ด.ญ.ลลิตา  ชาวงษ์ศรี
  - ได้คะแนน 83 คะแนน ได้ที่ 11 ระดับเหรียญทอง

3. ประกวดแข่งขันการทำอาหารประเภทข้าวและของหวาน
    ด.ญ.สายพิณ  ศรีสุนทร
    ด.ญ.วาสนา  ทองปัญญา
    ด.ญ.อาภัสรา  คำเต้า
  - ได้คะแนน 86 คะแนน ได้ที่ 5 ระดับเหรียญทอง
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2558,00:00   อ่าน 1133 ครั้ง