โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ  ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 0917408403
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์สมทบผ้าป่าการศึกษาร่วมกับกลุ่มจิตอาสา
โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์สมทบผ้าป่าการศึกษาร่วมกับกลุ่มจิตอาสา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะครู เพื่อสร้างอาคารเรียนบ้านดิน และซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมอาหาเช้าเพื่อน้อง 
       ปัจจุบันมีห้องเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อาคารที่มีอยู่ก็ชำรุด และได้กำหนดการจัดหางบประมาณ ด้วยการทอดผ้าป่าการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
       ในโอกาสนี้ โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ จึงประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ สมทบผ้าป่าการศึกษาได้ตั้งเเต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2561 
        ร่วมสมทบทุนได้ที่หมายเลขบัญชี 020054578961
ชื่อบัญชี เงินอาหารเช้าเพื่อน้องจากโครงการพัฒนาเด็กซี.ซี.เอฟ.จังหวัดเพชรบูรณ์ ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขา น้ำหนาว
         ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
                            จากน้องๆโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 945 ครั้ง