โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ  ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 0917408403
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย โรงเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2563,11:07   อ่าน 104 ครั้ง