โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ  ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 056029254, 0817236691,0956691283,0819983768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายทวิต ราษี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/04/2012
ปรับปรุง 13/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 127045
Page Views 159656
ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง น้ำหนาว น้ำหนาว (056) 779128
2 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ น้ำหนาว น้ำหนาว
3 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม น้ำหนาว น้ำหนาว
4 โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว น้ำหนาว น้ำหนาว
5 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือสาขาบ้านห้วยแปก น้ำหนาว น้ำหนาว
6 โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง น้ำหนาว
7 โรงเรียนบ้านดงคล้อ วังกวาง น้ำหนาว
8 โรงเรียนบ้านซำม่วง วังกวาง น้ำหนาว 056760124
9 โรงเรียนบ้านฟองใต้ วังกวาง น้ำหนาว 056-760122
10 โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ วังกวาง น้ำหนาว 056029254, 0817236691,0956691283,0819983768
11 โรงเรียนบ้านวังกวางสาขาบ้านห้วยยางทอง วังกวาง น้ำหนาว
12 โรงเรียนบ้านฟองใต้สาขาบ้านไร่ใต้ วังกวาง น้ำหนาว
13 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ หลักด่าน น้ำหนาว 056760125
14 โรงเรียนบ้านหลักด่าน หลักด่าน น้ำหนาว
15 โรงเรียนบ้านห้วยลาด หลักด่าน น้ำหนาว
16 โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย โคกมน น้ำหนาว 056-760117
17 โรงเรียนบ้านกกกะบก โคกมน น้ำหนาว
18 โรงเรียนบ้านโคกมน โคกมน น้ำหนาว
19 โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย ช้างตะลูด หล่มสัก
20 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด ช้างตะลูด หล่มสัก
21 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง ช้างตะลูด หล่มสัก
22 โรงเรียนบ้านซำภู ช้างตะลูด หล่มสัก 056-760188
23 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก
24 โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น ตาลเดี่ยว หล่มสัก
25 โรงเรียนบ้านท่าโก ตาลเดี่ยว หล่มสัก
26 โรงเรียนบ้านท่ากกแก ตาลเดี่ยว หล่มสัก
27 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) ตาลเดี่ยว หล่มสัก
28 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ตาลเดี่ยว หล่มสัก 056-745920
29 โรงเรียนบ้านบุ่ง ท่าอิบุญ หล่มสัก
30 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ท่าอิบุญ หล่มสัก
31 โรงเรียนบ้านดงทิพย์ ท่าอิบุญ หล่มสัก
32 โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ ท่าอิบุญ หล่มสัก
33 โรงเรียนบ้านวังมล ท่าอิบุญ หล่มสัก
34 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ท่าอิบุญ หล่มสัก
35 โรงเรียนบ้านฝาย น้ำก้อ หล่มสัก (056) 794168
36 โรงเรียนบ้านน้ำก้อสาขาบ้านห้วยปูน น้ำก้อ หล่มสัก
37 โรงเรียนโรงเรียนบ้านน้ำก้อ น้ำก้อ หล่มสัก 056-794340
38 โรงเรียนบ้านฝายวังบอน น้ำชุน หล่มสัก
39 โรงเรียนบ้านกกโอ น้ำชุน หล่มสัก
40 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก น้ำชุน หล่มสัก
41 โรงเรียนบ้านน้ำชุน น้ำชุน หล่มสัก 056794364
42 โรงเรียนบ้านดงขวาง น้ำชุน หล่มสัก
43 โรงเรียนพอจิตรวิทยา น้ำชุน หล่มสัก
44 โรงเรียนบ้านห้วยลาน น้ำชุน หล่มสัก
45 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ น้ำชุน หล่มสัก
46 โรงเรียนบ้านโสกเดื่อ น้ำชุน หล่มสัก
47 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม น้ำชุน หล่มสัก
48 โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยสาขาบ้านกุดโก น้ำเฮี้ย หล่มสัก
49 โรงเรียนบ้านหนองปลา น้ำเฮี้ย หล่มสัก
50 โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย น้ำเฮี้ย หล่มสัก
51 โรงเรียนบ้านหัวนา บุ่งคล้า หล่มสัก
52 โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน บุ่งคล้า หล่มสัก
53 โรงเรียนบ้านหนองคัน บุ่งคล้า หล่มสัก
54 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า บุ่งคล้า หล่มสัก
55 โรงเรียนบ้านธารทิพย์สาขาบ้านถ้ำสมบัติ บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก
56 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก
57 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก
58 โรงเรียนบ้านห้วยคนทา บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก
59 โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านกลาง หล่มสัก
60 โรงเรียนบ้านป่าบง บ้านกลาง หล่มสัก
61 โรงเรียนบ้านร่องกะถิน บ้านกลาง หล่มสัก
62 โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง หล่มสัก
63 โรงเรียนฤทัยทิพย์ บ้านกลาง หล่มสัก 056910233
64 โรงเรียนติ้ววิทยาคม บ้านติ้ว หล่มสัก
65 โรงเรียนบ้านหัวนาเลาสาขาบ้านไร่นาเจริญ บ้านติ้ว หล่มสัก
66 โรงเรียนบ้านหนองขาม บ้านติ้ว หล่มสัก
67 โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ บ้านติ้ว หล่มสัก
68 โรงเรียนบ้านหัวนาเลา บ้านติ้ว หล่มสัก
69 โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว บ้านติ้ว หล่มสัก
70 โรงเรียนบ้านร่องบง บ้านหวาย หล่มสัก
71 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ บ้านหวาย หล่มสัก
72 โรงเรียนบ้านหวาย บ้านหวาย หล่มสัก
73 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ บ้านหวาย หล่มสัก
74 โรงเรียนบ้านโสก บ้านโสก หล่มสัก (056) 701159
75 โรงเรียนบ้านส้มเลา บ้านโสก หล่มสัก
76 โรงเรียนบ้านส้มเลาสาขาบ้านร่องคูใต้ บ้านโสก หล่มสัก
77 โรงเรียนบ้านไร่นางาม บ้านไร่ หล่มสัก 056 - 723732
78 โรงเรียนวัดศรีทอง ปากช่อง หล่มสัก
79 โรงเรียนบ้านวังยาว ปากช่อง หล่มสัก
80 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ ปากช่อง หล่มสัก
81 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ปากช่อง หล่มสัก
82 โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม ปากช่อง หล่มสัก
83 โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ ปากช่อง หล่มสัก
84 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ปากช่อง หล่มสัก
85 โรงเรียนบ้านน้ำคำ ปากช่อง หล่มสัก
86 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลสาขาบ้านปากช่อง ปากช่อง หล่มสัก
87 โรงเรียนบ้านปากออก ปากช่อง หล่มสัก
88 โรงเรียนบ้านปากดุก ปากดุก หล่มสัก
89 โรงเรียนบ้านฝายนาแซง ฝายนาแซง หล่มสัก
90 โรงเรียนบ้านห้วยกอก ฝายนาแซง หล่มสัก
91 โรงเรียนบ้านบึง ฝายนาแซง หล่มสัก
92 โรงเรียนบ้านลานบ่า ลานบ่า หล่มสัก
93 โรงเรียนบ้านจางวาง ลานบ่า หล่มสัก
94 โรงเรียนบ้านวังโป่ง ลานบ่า หล่มสัก
95 โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน ลานบ่า หล่มสัก
96 โรงเรียนบ้านท่าขาม ลานบ่า หล่มสัก
97 โรงเรียนบ้านนครเดิด ลานบ่า หล่มสัก
98 โรงเรียนบ้านร่องดู่ ลานบ่า หล่มสัก
99 โรงเรียนบ้านบุ่งยาง วัดป่า หล่มสัก
100 โรงเรียนบ้านวังรู สักหลง หล่มสัก
101 โรงเรียนบ้านดอนสว่าง สักหลง หล่มสัก
102 โรงเรียนบ้านสักหลง สักหลง หล่มสัก
103 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง หนองสว่าง หล่มสัก
104 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม หนองไขว่ หล่มสัก
105 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ หนองไขว่ หล่มสัก
106 โรงเรียนบ้านโนนทอง หนองไขว่ หล่มสัก 08-9641-6248
107 โรงเรียนบ้านน้ำก้อแกเครือ หนองไขว่ หล่มสัก
108 โรงเรียนวัดหนองปลาซิว หนองไขว่ หล่มสัก
109 โรงเรียนเมตตาศึกษา หล่มสัก หล่มสัก 701530
110 โรงเรียนผดุงวิทย์ หล่มสัก หล่มสัก
111 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม หล่มสัก หล่มสัก
112 โรงเรียนอนุบาลพิทยากล่มสัก หล่มสัก หล่มสัก
113 โรงเรียนสิรินคริสเตียน หล่มสัก หล่มสัก 05-6702-778
114 โรงเรียนหยกฟ้า หล่มสัก หล่มสัก 056-704206
115 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ห้วยไร่ หล่มสัก 056 918527
116 โรงเรียนบ้านแก่งยาว ห้วยไร่ หล่มสัก
117 โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ ห้วยไร่ หล่มสัก
118 โรงเรียนบ้านวังร่อง ห้วยไร่ หล่มสัก
119 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ห้วยไร่ หล่มสัก
120 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง ห้วยไร่ หล่มสัก
121 โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา ตาดกลอย หล่มเก่า
122 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา ตาดกลอย หล่มเก่า 056-760166
123 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ ตาดกลอย หล่มเก่า
124 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน ตาดกลอย หล่มเก่า
125 โรงเรียนบ้านตาดกลอย ตาดกลอย หล่มเก่า 056760167
126 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน ตาดกลอย หล่มเก่า
127 โรงเรียนบ้านวังขอน ตาดกลอย หล่มเก่า
128 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นาซำ หล่มเก่า
129 โรงเรียนบ้านอีเลิศ นาซำ หล่มเก่า 056-760191
130 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม นาซำ หล่มเก่า
131 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นาซำ หล่มเก่า
132 โรงเรียนบ้านนาซำ นาซำ หล่มเก่า 056-91767 และ 089-2726865
133 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง นาซำ หล่มเก่า
134 โรงเรียนบ้านแก่งโตน นาซำ หล่มเก่า 056-723-862
135 โรงเรียนบ้านนาเกาะ นาเกาะ หล่มเก่า
136 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย นาเกาะ หล่มเก่า
137 โรงเรียนบ้านนาแซง นาแซง หล่มเก่า
138 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ นาแซง หล่มเก่า
139 โรงเรียนบ้านภูปูน บ้านเนิน หล่มเก่า 056- 723820
140 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ บ้านเนิน หล่มเก่า 0-5670-9865
141 โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 บ้านเนิน หล่มเก่า
142 โรงเรียนบ้านพร้าว บ้านเนิน หล่มเก่า
143 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจสาขาบ้านนาสะอุ้ง วังบาล หล่มเก่า
144 โรงเรียนบ้านน้ำครั่ง วังบาล หล่มเก่า 0-5670-0315
145 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง วังบาล หล่มเก่า 0-5691-8402
146 โรงเรียนบ้านนาทราย วังบาล หล่มเก่า
147 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ วังบาล หล่มเก่า
148 โรงเรียนบ้านวังบาล วังบาล หล่มเก่า (056) 747077
149 โรงเรียนบ้านขี้นาค วังบาล หล่มเก่า 056-723756
150 โรงเรียนบ้านท่าข้าม วังบาล หล่มเก่า 0810398282 หรือ 0872087235
151 โรงเรียนบ้านหินโง่น ศิลา หล่มเก่า
152 โรงเรียนบ้านโป่งสามขา ศิลา หล่มเก่า
153 โรงเรียนบ้านห้วยข่อยสาขาบ้านซำบุ่น ศิลา หล่มเก่า
154 โรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า ศิลา หล่มเก่า
155 โรงเรียนบ้านวังก้นหวด ศิลา หล่มเก่า
156 โรงเรียนบ้านศิลา ศิลา หล่มเก่า -
157 โรงเรียนบ้านหนองเขียว ศิลา หล่มเก่า
158 โรงเรียนบ้านโป่งสามขาสาขาบ้านโคกใหม่ ศิลา หล่มเก่า
159 โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด ศิลา หล่มเก่า
160 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด ศิลา หล่มเก่า 056-760154
161 โรงเรียนบ้านห้วยข่อย ศิลา หล่มเก่า
162 โรงเรียนบ้านสงเปลือย ศิลา หล่มเก่า
163 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว หล่มเก่า หล่มเก่า
164 โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย หล่มเก่า หล่มเก่า
165 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า หล่มเก่า หล่มเก่า
166 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา หล่มเก่า หล่มเก่า
167 โรงเรียนบ้านพรวน หล่มเก่า หล่มเก่า
168 โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง หล่มเก่า หล่มเก่า
169 โรงเรียนบ้านวังเวิน หล่มเก่า หล่มเก่า
170 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า
171 โรงเรียนบูรณวิทยา หล่มเก่า หล่มเก่า
172 โรงเรียนบ้านหนองเล หินฮาว หล่มเก่า
173 โรงเรียนบ้านท่าผู หินฮาว หล่มเก่า 056-760189
174 โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ หินฮาว หล่มเก่า
175 โรงเรียนบ้านน้ำขอบ หินฮาว หล่มเก่า
176 โรงเรียนบ้านหนองยาว หินฮาว หล่มเก่า
177 โรงเรียนบ้านหินฮาว หินฮาว หล่มเก่า
178 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ทุ่งสมอ เขาค้อ
179 โรงเรียนบ้านนายาว ทุ่งสมอ เขาค้อ (056) 750052
180 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา ริมสีม่วง เขาค้อ
181 โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 สะเดาะพง เขาค้อ
182 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา หนองแม่นา เขาค้อ
183 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) เขาค้อ เขาค้อ
184 โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) เขาค้อ เขาค้อ
185 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ เขาค้อ เขาค้อ
186 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เข็กน้อย เขาค้อ
187 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้าสาขาบ้านดงหลงวิทยา แคมป์สน เขาค้อ
188 โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด แคมป์สน เขาค้อ
189 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า แคมป์สน เขาค้อ 056-750436