โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ   ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 0819983768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายทวิต ราษี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางสาวจินตนา ไทยแท้
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นายอำพล น้อยทา
นักการภารโรง