โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ   ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 0819983768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการ ระดับปฐมวัย

ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 735.75 KB
แผนปฏิบัติราชการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 523.19 KB