โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ  ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 0917408403
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการ ระดับปฐมวัย

ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 735.75 KB
แผนปฏิบัติราชการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 523.19 KB
แผนปฏิบัติราชการ2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.58 MB
ปฎิทินกิจกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.5 KB