โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ  ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 056029254, 0817236691,0956691283,0819983768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบันฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2560,21:45   อ่าน 350 ครั้ง