โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ  ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 056029254, 0817236691,0956691283,0819983768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำหนาว
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ พร้อมด้วยข้าราชการทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำหนาว
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2560,06:52   อ่าน 112 ครั้ง