โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ   ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 0819983768
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หลักการบริหารงานในสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายทวิต ราษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,14:43  อ่าน 143 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเผาถ่าน
ชื่ออาจารย์ : นายทวิต ราษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,14:29  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กล้วยน้ำว้า
ชื่ออาจารย์ : นายทวิต ราษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,14:27  อ่าน 133 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ถ่านคุณภาพ
ชื่ออาจารย์ : นายทวิต ราษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,14:15  อ่าน 133 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเลี้ยงปลานิล
ชื่ออาจารย์ : นายทวิต ราษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,14:13  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเลี้ยงปลาดุก
ชื่ออาจารย์ : นายทวิต ราษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,14:12  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเลี้ยงกวาง
ชื่ออาจารย์ : นายทวิต ราษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,14:01  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กล้วยหอมทอง
ชื่ออาจารย์ : นายทวิต ราษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,14:00  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กล้วยโมเดล
ชื่ออาจารย์ : นายทวิต ราษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2560,10:59  อ่าน 275 ครั้ง
รายละเอียด..