โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลับ  ตำบลวังกวาง  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
เบอร์โทรศัพท์ 0917408403
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิจิตรา พรมสุนทร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2563,13:49  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประวัติน้ำหนาว
ชื่ออาจารย์ : นางพุทธชาติ เข็มด้วง
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,09:40  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักการบริหารงานในสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางพุทธชาติ เข็มด้วง
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,14:43  อ่าน 214 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเผาถ่าน
ชื่ออาจารย์ : นางพุทธชาติ เข็มด้วง
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,14:29  อ่าน 185 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กล้วยน้ำว้า
ชื่ออาจารย์ : นางพุทธชาติ เข็มด้วง
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,14:27  อ่าน 186 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ถ่านคุณภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางพุทธชาติ เข็มด้วง
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,14:15  อ่าน 203 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเลี้ยงปลานิล
ชื่ออาจารย์ : นางพุทธชาติ เข็มด้วง
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,14:13  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเลี้ยงปลาดุก
ชื่ออาจารย์ : นางพุทธชาติ เข็มด้วง
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,14:12  อ่าน 163 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเลี้ยงกวาง
ชื่ออาจารย์ : นางพุทธชาติ เข็มด้วง
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,14:01  อ่าน 165 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กล้วยหอมทอง
ชื่ออาจารย์ : นางพุทธชาติ เข็มด้วง
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,14:00  อ่าน 165 ครั้ง
รายละเอียด..